Akupunktur

Vad är Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin?
Akupunktur är en behandlingsform där man använder sig av små tunna sterila nålar som placeras i utvalda punkter på kroppen, varje punkt har sin speciella funktion. Punkterna är placerade längs meridianer (kan liknas vid vägar). Dessa meridianer har enligt den Kinesiska läran en koppling till olika funktioner och organ i kroppen, både fysiskt och mentalt. Tekniken har använts och utvecklats under tusentals år i Kina och nuförtiden finns det mycket vetenskaplig forskning inom området. 
I Kina finns det speciella sjukhus som enbart arbetar med akupunktur, Tuinamassage och örtmedicin bla sjukhuset där jag gjorde min praktik Jiangxi Hospital of Traditional Chinese Medicine är ett sådant.


Vilka sjukdomstillstånd kan akupunktur hjälpa vid?
Det finns över 100 olika sjukdomstillstånd listade av WHO världshälsoorganisationen där det finns vetenskapligt gjorda studier som visar på en positiv effekt med behandling av akupunktur.
Med akupunktur kan man bl a behandla stress,sömnsvårigheter, nedstämdhet, trötthet, hormonella obalanser, matsmältningsproblem, rygg-, nack- och ledbesvär,övervikt, samt många andra problem.

 

Vad sker i kroppen vid en akupunkturbehandling?
Forskning visar att en akupunkturbehandling frisätter kroppens egna endorfiner som är kopplad till smärtlindring och välmående. Akupunkturbehandlingen har en tydligt lugnande verkan och stärker dessutom vårt immunsystem .

 

Hur går det till?

Vid första besöket gör vi en genomgång av ert hälsotillstånd enligt Traditionell Kinesik Medicin och det sker genom att jag ställer frågor, känner på pulsen & tittar på tungan (på tungan utläser man många olika hälsotillstånd). Ni får ett individuellt

anpassat behandlingsförslag, med uppföljning efter varje behandlingstillfälle. Målet är att kroppens egna självläkningssystem ska starta vilket kommer att påverka dig både fysiskt och mentalt.

Behandling Förstagångsbesök - 75 min, 500:-

Behandling Återbesök - 45 min, 500:-

 

Välkommen att boka en behandling.

Boka tid

Söders Spa

Östgötagatan 31

116 25 STOCKHOLM

Tel: 08-643 04 54

E-post: info@sodersspa.se